•   Bangkok, Thailand
  •   info@tpplandandhouse.com

092-228-7979 ,  096-465-9396

header

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ศูนย์บริการรับฝากขายและให้คำปรึกษาเรื่องบ้านและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงมีความชำนาญเป็นมืออาชีพดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

"มั่นใจในการให้บริการ โปร่งใส จริงใจซื่อตรง"

ภารกิจ

(Mission)
  1. เป็นตัวกลาง (Broker) ที่เอาใจใส่ในการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อ และต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เกิดความพึงพอใจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการขาย
  2. พัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อสร้างมูลค่าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์,วงการนายหน้า ช่วยเหลือ ประสาน แลกเปลี่ยนสินค้า(Co.Brok) ก่อให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

(Objective)
  1. ผลกําไรเพื่อเป็นฐานธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีเพื่อจําหน่ายแก่ลูกค้าที่สนใจในราคาที่ยุติธรรม
  2. การรับรู้แบรนด์ (Brand) เพื่อพัฒนาวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่ยอมรับ
  3. เสนอทางเลือกให้แก่ผู้แสวงหาอาคารที่อยู่อาศัยในทําเลที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
  4. ส่งเสริมให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยที่ดี เพื่อความมั่นคงในชีวิต